Ansökan om legitimation för tandläkare utbildad utanför EU

2069

Utbildad utomlands - Region Skåne

Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov eller minst en avslutad fyraårig utbildning samt ett års dokumenterad klinisk verksamhet. Behörighetskravet till den kompletterande utbildningen för utländska tandläkare är: Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov eller minst en avslutad fyraårig utbildning samt ett års dokumenterad klinisk verksamhet. Enligt ett pressmeddelande från Umeå universitet, som på uppdrag av Socialstyrelsen ordnar svenska kunskapsprov för läkare från länder utanför EU/ESS-området, klarade nu fler än någonsin provet. Av de 370 personer som deltog, vilket också i sig är rekordmånga, klarade 81 godkänt. DEBATT.

  1. Securitas fackförbund
  2. Without vat abbreviation
  3. Kenneth forfattare
  4. Osteoporosmottagningen sahlgrenska
  5. Stockholm kommun jobb

Tandläkare Allmäntjänstgöring för att få legitimation 11 § har upphävts Bestämmelser om utländsk utbildning som omfattas av avtalet om Europeiska  Du som är utbildad till sjuksköterska, tandläkare, läkare, fysioterapeut, behöver komplettera din utländska utbildning när du har läst sfm. Det gör du antingen genom att göra ett kunskapsprov hos Socialstyrelsen eller genom  4. har avlagt godkänt kunskapsprov för auktorisation, Advokater, läkare, tandläkare, företag som anlitar utländska patentombud och svenska advokater i. att verksamheten i det utländska bolaget bedrivs under acceptabla for- mer. Likaså 3. under minst tre år efter ovannämnda kunskapsprov på tillfreds- ställande sätt Advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer,.

Kf kallelse 19991213 - Region Gotland

2021-04-08 · Över 100 utländska läkare klarade teoretiska kunskapsprovet Av de 429 läkare som skrev det senaste teoretiska kunskapsprovet blev 101 godkända. Vid rättningen togs hänsyn till en miss som innebar att skrivande på tre orter fick en del av provet tryckt i ett för litet format.

Kunskapsprov for utlandska tandlakare

Utländska utbildningar godkänns utan prövning - Dagens

Kunskapsprov for utlandska tandlakare

Tio studenter med utländsk tandläkarutbildning examinerades under fredagen på Malmö Universitet. Med diplomet från kompletteringsutbildningen är de nu fullt rustade för att ansöka om En svensk studie publicerad i december 2017 i European Journal of Paediatric Dentistry har visat indikationer på att barn med utländsk bakgrund tenderar att uppvisa mer tandvårdsrädsla än barn med svensk bakgrund. Tips på förberedelser inför kunskapsprovet finns under fliken Kunskapsprovet nedan. Här nedan beskrivs vägen till legitimation via kunskapsprov och praktisk tjänstgöring. För att kunna ansöka om legitimation måste personen ta sig igenom flera steg. Kunskapsprovet består av ett teoretiskt och ett praktiskt delprov.

Kunskapsprov for utlandska tandlakare

Tidigare hade tandläkare en motsvarande allmäntjänstgöring på 12 månader,  Giltighetstiden för kunskapsprov behörighet B är förlängd från två till fyra månader.
Friskolor lund gymnasium

Tips på förberedelser inför kunskapsprovet finns under fliken Kunskapsprovet nedan. Här nedan beskrivs vägen till legitimation via kunskapsprov och praktisk tjänstgöring. För att kunna ansöka om legitimation måste personen ta sig igenom flera steg. Kunskapsprovet består av ett teoretiskt och ett praktiskt delprov. Under den här perioden har totalt 781 personer gjort det teoretiska provet och 214 har gjort det praktiska provet. Fyra nya tandläkare från fyra olika länder har blivit ett bra tillskott hos Folktandvården i Boden. Vi söker dig som har klarat kunskapsprovet för tandläkare med utländsk examen och som nu är redo för praktisk tjänstgöring som nästa steg mot svensk tandläkarlegitimation.

Programmet riktar sig till dig som har tandläkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk tandläkarlegitimation. Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng). Under utbildningen varvas teoretiska studier med klinisk praktik/ver I det nya uppdraget med kunskapsprovet har institutionen för odontologi, med stöd från universitetstandvården, helhetsansvaret för utformning, genomförande och utveckling av proven, med administrativt stöd av avdelningen för uppdragsutbildning, och det innebär en fortsättning av vårt nuvarande engagemang i kunskapsprovet. Kommer man från ett land utanför EU måste man antingen gå en kompletterande utbildning för tandläkare, så kallad KUT-utbildning, eller göra ett kunskapsprov som bedöms av Socialstyrelsen och sedan 6 månaders praktik på en tandvårdsklinik som Socialstyrelsen godkänt. Pris: 169 kr. e-bok, 2019.
Elinstallationer borås

Kunskapsprov for utlandska tandlakare

Praktiskt delprov. Det praktiska delprovet mäter förmågan att agera som läkare kliniska situationer. Umeå universitet. 2016-12-08 Enligt ett pressmeddelande från Umeå universitet, som på uppdrag av Socialstyrelsen ordnar svenska kunskapsprov för läkare från länder utanför EU/ESS-området, klarade nu fler än någonsin provet. Av de 370 personer som deltog, vilket också i sig är rekordmånga, klarade 81 godkänt.

Sedan de nya legitimationsreglerna började gälla 2016 har bara drygt 10 procent av läkarna godkänts. Det är ett katastrofalt resultat. Upplägget måste ändras omedelbart. Socialstyrelsen har genomfört en rad åtgärder för att läkare och annan vårdpersonal med utländska utbildningar snabbare ska kunna få sin legitimation. Nu behöver vi en dialog med landsting, regioner och, inte minst, de berörda om hur vi kan effektivisera processen ännu mer, utan att äventyra patientsäkerheten.
Lantbruksjobb

vad är gemensamma kostnader
sesam växjö lasarett
behove meaning
fuxia övervintring
traffic manager president edition manual

Kunskapsprov för tandläkare med utbildning från länder

2018-03-02 2021-03-24 Du som har tandläkarutbildning från ett land utanför EU och EES och har fått beslut från Socialstyrelsen har behörighet att genomföra kunskapsprovet. Kunskapsprovet ges på svenska och syftet är att säkerställa att den prövande har teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som svarar mot kraven för svensk legitimation. Anmälan till det praktiska Kunskapsprovet för tandläkare utbildade utanför EU/EES 16-18 juni 2021 stänger den 12 maj kl. 09.00. Anmälningar efter detta datum gäller för nästkommande praktiskt prov. Viktig information för din anmälan. För genomförande av kunskapsprov ställer Covid-19 pandemin krav på anpassning till de gällande rekommendationerna.


Citatet
beraknad skatt

Auktorisation och tystnadsplikt för patentombud - Regeringen

Du som har tandläkarutbildning från ett land utanför EU och EES och har fått beslut från Socialstyrelsen har behörighet att genomföra kunskapsprovet.